MORI SEIKI

Fräsbearbeitungszentrum MORI SEIKI M 300 Baujahr 1989

Fräsbearbeitungszentrum MORI SEIKI NH4000

Vert. Fräsbearbeitungszentrum MORI SEIKI M-300 Baujahr 1988