MORI SEIKI

Fräsbearbeitungszentrum MORI SEIKI NH4000

Fräsbearbeitungszentrum MORI SEIKI M 300 Baujahr 1989